zeměměřická činnost

Le traitement de la maladie de Parkinson est le plus souvent cialis pharmacie cialis conduit par le médecin traitant et le neurologue.

zeměměřická činnost

Polohopisné geodetické zaměření
Vytyčovací práce
Tachymetrický plán terénu
Technická i VP nivelace
Orientační polohopisné zaměření pomocí GPS:
Zeměměřická činnost je prováděna převážně pro vnitřní potřeby společnosti při řešení jiných zakázek