2013

Le traitement de la maladie de Parkinson est le plus souvent cialis pharmacie cialis conduit par le médecin traitant et le neurologue.

Reference 2013

Firma Projekt
EKIS, s.r.o. České Přístavy a.s., závod v Holešovicích, vsakovací zkoušky
Městská část Praha - Klánovice Městské koupaliště v Klánovicích, HG posouzení havarijního stavu
SUDOP Praha, a.s. Silnice I/36 Časy - Holice, hydrogeologický průzkum
Linde Gas, a.s. Litice kasárna, průzkum znečištění vojenské lokality
Pragoprojekt, a.s. R49, stavba 4902.2 Frýšták - Lípa, předběžný hydrogeologický průzkum
GeoTec GS, a.s. Metro D (Nové Dvory - Písnice), podrobný hydrogeologický průzkum
PUDIS, a.s. D3, st. 0304 Václavice - Voračice, předběžný hydrogeologický průzkum