Reference 2009

Le traitement de la maladie de Parkinson est le plus souvent cialis pharmacie cialis conduit par le médecin traitant et le neurologue.

Reference 2009

Firma Projekt
Mott Macdonald Praha, spol. s r.o. SOKP 0511 - podrobný HG průzkum
GEOTEC GS, a.s. D3 0309/II Ševětín - Borek, podrobný HG průzkum
AZ Consult spol. s r.o. Zkapacitnění silnice I/27 Most - Litvínov
Pragoprojekt a.s. I/34 obchvat Štěpánovice, (Líšov - Vranín) - předběžný HG průzkum
Masokombinát Masokombinát Roudnice - hydrogeologický průzkum vodního zdroje
Samson Praha s.r.o. Pasportizace studní, SOKP 0512
PUDIS a.s. Předběžný HG průzkum - JV obchvat Chebu - stavba SO 101 Přeložka silnice II/214 Svatý Kříž - Maškov
GEOTEC GS, a.s. Doly_Bilina_ÚDV Emerán - HG průzkum
Ředitelství silnic a dálnic ČR 0805/F TUNEL RADEJČÍN, zahájovací práce HG monitoringu
4G consite s.r.o. D1106 - čerpací zkoušky na nových monitorovacích vrtech
GEOTEC GS, a.s. Hotel Hilton - hydrodynamické zkoušky
Pragoprojekt a.s. Silnice R3 - 0312/I - Kaplice nádraží Nažidla
ing. Frolík Rybník v Rači, HG průzkum
ATPS s.r.o. - ing. Rusňák Garáže Dvořákovo nábřeží - posouzení změn hladiny podzemní vody v závislosti na hladině Vltavě - hydraulický model
ArtepGeo s.r.o. Semice - HG posudek + projekt studna
PUDIS, a.s. Hotel Petynka - HG průzkum
GEOTEC GS, a.s. Ledvice - skládka uhlí - HG průzkum
SUDOP Praha, a.s. Modernizace železnice Ústí nad Orlicí - Choceň - HG průzkum pro DUR
SUDOP Pardubice s.r.o. I/33 Náchod - obchvat
PUDIS a.s. Radlická radiála HG průzkum
4 architects River Gardens - Karlín - HG průzkum, matematický model
Samson Praha s.r.o. Monitoring režimu podzemní vody v okolí stavby SOKP 0512