Reference 2008

Le traitement de la maladie de Parkinson est le plus souvent cialis pharmacie cialis conduit par le médecin traitant et le neurologue.

Reference 2008

Firma Projekt
SUDOP Pardubice s.r.o. HG R36 Časy - Holice HG průzkum
Samson Praha s.r.o. Hydrogeologické posouzení vodního zdroje - rychlostní silnice R3, SSÚRS Klapice
Pragoprojekt a.s. D3 03010/I Úsilné - Hodějovice, tunel Dobrá voda - doplňující HG průzkum
SG Geotechnika, a.s. Metro A prodlouzeni ze stanice Dejvická - podrobný HG průzkum
GeoTec GS, a.s. Vítězná ulice, vrt HG4 - hydrodynamická zkouško, určení přítoků do stavební jámy
Ing. Zahálka HG posudek - vrt Podkozí čp. 333
Praga Progetti, s.r.o. Hydrodynamická zkouška U Milosrdných
ArtepGeo, s.r.o. Silniční obchvat Česká Bělá - doplňkový HG průzkum
Ředitelství silnic a dálnic ČR D11 1109 - přeběžný HG průzkum
Ředitelství silnic a dálnic ČR D11 1108 - přeběžný HG průzkum
AZ Consult spol. s r.o. Křižovatka s Fe tratí Přeštice
PUDIS a.s. U Milosrdných - vrt na geotermální energii
AZ Consult spol. s r.o. Lovochemie - hydrodynamická zkouška ve vrtu
Pudis, a.s. Kolektor B - Václavské náměstí - HG průzkum
GeoTec GS, a.s. Ledvice elektrárna - HG průzkum
Obec Jesenice Rybníček - Horní Jirčany, HG posudek
AZ Consult spol. s r.o. R35 (Časy-Ostrov) - HG průzkum
SG Geotechnika, a.s. Projekt Podrobný HG průzkum Nové železniční spojení Praha - Beroun
Samson Praha s.r.o. R35 (Opatovice - Časy) HG Průzkum
Intec export import s.r.o. Posudek ČOV - vsakování Neustupov
SUDOP Pce Predběžný HG I/36_Pardubice Sezemice
GeoTec GS, a.s. Nové železniční spojení Praha - Beroun (HG monitoring 2008)
R Atlas s.r.o. Posudek studna - Kalivody
Jiří Kessler Posudek ČOV- vsakování Brušov
SUDOP Pardubice s.r.o. Předběžný HG průzkum I/36 obchvat Pardubice Dubina
GeoTec GS, a.s. Prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická - vliv na podzemní vody (podklady pro EIA)
AZ Consult spol. s r.o. Lovosice - protipovodňové opatření - HG průzkum
Mott Macdonald Praha, spol. s r.o. Podrobný HG průzkum, SOKP 0511