Reference 2007

Le traitement de la maladie de Parkinson est le plus souvent cialis pharmacie cialis conduit par le médecin traitant et le neurologue.

Reference 2007

Firma Projekt
Správa Budov s.r.o. Hlásná Třebáň - posudekovlivnění zdroje
GeoTec GS, a.s. Přeložka silnice II/137 v úseku Slapy - I/3, HG průzkum
PUDIS, a.s.. a.s. Nová Role rybníky
D3A spol. s r.o. Rustonka - přítoky pro EIA
Ředitelství silnic a dálnic ČR D1106 hg poměry Svobodné Dvory
SUDOP Praha, a.s. Podrobný HG průzkum obchvat Velemyšleves, silnice I/27
Pragoprojekt, a.s. Podrobný HG průzkum D3 0309/III - Borek - Úsilné (obchvat České Budějovice)
Ředitelství silnic a dálnic ČR Monitoring režimu podzemní vody SOKP 513
GeoTec SG, a.s. Metro A - prodloužení Petřiny - Ruzyně - HG průzkum
Mott Macdonald Praha, spol. s r.o. Tunel Komořany SOKP 0513 - HG monitoring ražby
Magistrát hl.m. Prahy Městský okruh st. 079 Špejchar - Tyrolka - HG posudek
Tomáš Brhel Infiltrace Nové Strašecí lokalita V Konopasu HG Posudek
SG Geotechnika, a.s. Silnice I/18, Příbram - jihovýchodní obchvat - hydrodynamické zkoušky ve vrtu HJ4
Ředitelství silnic a dálnic ČR Mitrovice - D 0305, dlouhodobá čerpací zkouška (ověření vydatnosti zdroje pro obec)
SG Geotechnika, a.s. Nové železniční spojení Praha-Beroun - HG podklady pro varianty