podporujeme

Le traitement de la maladie de Parkinson est le plus souvent cialis pharmacie cialis conduit par le médecin traitant et le neurologue.

Společnost AQH s.r.o. sponzoruje tyto aktivity a projekty

Projekt NAMAK(namak = v jazyce Fársí znamená sůl) vznikl v roce 1998 jako volné sdružení studentů geologie na Přírodovědecké fakultě University Karlovy. V současné době volně sdružuje geology, speleology a zájemce o outdoorové aktivity, kteří se věnují soustavnému výzkumu solného krasu v Íránu. Dosud byly hlavními cíly expedic v Íránu především dokumentace jeskyních systémů (mapová, fotografická a filmová) a vědecký výzkum solného krasu. Podle srovnání našich poznatků s dosavadními publikovanými údaji je íránský solný kras zcela unikátní ve světovém měřítku a i proto jsou nové výsledky výzkumů v odborných kruzích vysoce ceněny. Nejvýraznějšími výsledky předchozích expedic jsou objevy a dokumentace 1. a 5. nejdelší jeskyně v soli na světě (Jeskyně 3N, jeskyně Ghár-e Danešjú); dále lokalizace dalších cca 40-ti jeskyní a sběr unikátních geologických dat, které jsou postupně zhodnocovány v odborné i populární literatuře a v TV (např. Vesmír, Koktejl, Outdoor, ČT, BBC, Radiožurnál, atd.). Celkem bylo do oblasti vedeno 10 měsíčních expedic. Hlavně díky objevu a zdokumentování Jeskyně 3N týmem NAMAK byla část ostrova Kešm v Perském zálivu zařazena do sítě Národních geoparků registrovaných v databázi UNESCO.
http://home.gli.cas.cz/namak/

Orchestr Berg je jediným českým orchestrem, který se specializuje na současnou hudbu a hudbu 20. století. Tu kombinuje například s filmem, tancem, divadlem nebo výtvarným uměním, často vystupuje mimo tradiční sály. Prostřednictvím objednávek nových děl u těch nejlepších mladých českých skladatelů pomáhá vytvářet nové hodnoty a investuje do budoucnosti hudby a umění – každým rokem objednává minimálně šest nových skladeb, které pak ve světové premiéře uvádí na svých koncertech. Vedle toho zprostředkovává české veřejnosti současné trendy ze zahraničí a uvádí v českých premiérách skladby skladatelů světového renomé. Spolupracuje s mnoha významnými českými institucemi (Národní divadlo, Český rozhlas, Židovské muzeum v Praze ad.) a špičkovými umělci z České republiky i ze zahraničí. Věnuje se i edukativním aktivitám, které popularizují současnou hudbu mezi dětmi. Šéfdirigentem a umělecký vedoucím Orchestru BERG je již od jeho vzniku slovenský dirigent Peter Vrábel, který za svoji práci s tímto tělesem získal v roce 2010 od České hudební rady / UNESCO ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby.
http://www.berg.cz