O nás

Le traitement de la maladie de Parkinson est le plus souvent cialis pharmacie cialis conduit par le médecin traitant et le neurologue.

profil společnosti

základní údaje
jméno: AQH s.r.o.
sídlo: Socháňova 1133/3, Praha 6, 163 00
IČO: 27135161
DIČ: CZ27135161
předmět podnikání:
geologické práce
výkon zeměměřických činností
činnost technických poradců v oblasti ekologie
posuzování vlivů na životní prostředí
AQH s.r.o. byla založena 26. února 2004 a zapsána do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 98 907 dne 29. března 2004.
Hlavním cílem společnosti je již od prvopočátku poskytování služeb v oblasti geologie, zvláště pak hydrogeologie a životního prostředí. Činnost navazuje na dlouhodobé zkušenosti zakládajících společníků, kteří v oboru pracovali jako odpovědní řešitelé již v předcházejících letech.
Společnost dále sdružuje přední odborníky s dlouholetými zkušenostmi v provádění poskytovaných služeb. V případě zakázek vyžadujících široké spektrum činností jsou najímáni pouze špičkoví externí spolupracovníci.
Pracovníci se účastní domácích a mezinárodních výzkumných projektů a grantů. Zde získané poznatky pak aplikují v přístupu k řešení Vašich problémů a požadavků.